Centrum Myśli Strategicznych
jest organizatorem wydarzeń
wchodzących w skład
Projektu EKF

Więcej informacji o Kongresach znajduje się na stronie


więcej

10 najważniejszych rekomendacji

dotyczących racjonalizacji rynku kredytów mieszkaniowych dla ludności


więcej

Publikacja Dana Breznitza
zwyciężyła w konkursie
Balsillie Prize for
Public Policy 2021


więcej

Wydawnictwo CMS
w wykazie recenzowanych
monografii naukowych
MNiSW


więcej

Instytut Odpowiedzialnych
Finansów

Celem Instytutu Odpowiedzialnych Finansów jest budowa środowiska, w którym instytucje
finansowe służą podnoszeniu poziomu życia współczesnego społeczeństwa bez
pomnażania zagrożeń dla przyszłych pokoleń. Naszym dążeniem jest informowanie,
inspirowanie i promowanie standardów ograniczających nieodpowiedzialne
zachowania oraz propagowanie zasad i reguł Odpowiedzialnych Finansów w sektorze
bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym


więcej

Apel do Premiera
dot. Krajowego Planu Odbudowy


więcej

Nagroda Zespołowa Rektora
Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie dla Autorów

monografii "Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności"


więcej

1989 – u źródeł sukcesu

Zapraszamy do obejrzenia filmu o ideach gospodarczych sprzed 30 lat.


więcej

O nas

Fundacja Centrum Myśli Strategicznych jest organizatorem Projektu Europejskiego Kongresu Finansowego, niezależnego think tanku koncentrującego się na tematyce gospodarczo-finansowej. Działania prowadzone w ramach Projektu EKF obejmują organizowanie specjalistycznych kongresów, opracowywanie rekomendacji gospodarczych oraz stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych, prognoz makroekonomicznych i technologicznych. Z Projektem EKF współpracuje ponad 500 ekspertów zaangażowanych w prace merytoryczne EKF. Centrum Myśli Strategicznych współorganizuje również wraz z Grupą MTP projekt Local Trends, pod którego szyldem odbywają się dwa wydarzenia w roku – wiosną Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie, natomiast jesienią Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu. Oba spotkania stanowią platformę międzysektorowej debaty i współpracy na rzecz budowania silnych i innowacyjnych regionów.


więcej

Cele

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


więcej

Zarząd

Od 2017 Centrum Myśli Strategicznych jest Współorganizatorem Europejskiego Kongresu Finansowego.


statut do pobrania
Prezes Zarządu Fundacji:

dr. Maciej H. Grabowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji:

Elżbieta Marquardt

Dyrektor:

Agata Kwaśniak

Ludzie

Prezes Zarządu Fundacji:

dr Maciej H. Grabowski


Wiceprezesi Zarządu Fundacji:

Elżbieta Marquardt
Leszek Pawłowicz


Dyrektor Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF:

Andrzej Reich


Wydawnictwo CMS:

Martyna Prolejko


Projekty CMS

Europejski
Kongres
Finansowy

Od 2017 Centrum Myśli Strategicznych jest Współorganizatorem Europejskiego Kongresu Finansowego.


więcej efcongress.com