Apel do Premiera
dot. Krajowego Planu Odbudowy


więcej

Klub Odpowiedzialnych Finansów

Wszystkie webinaria Klubu dostępne na stronie


więcej

Wydawnictwo CMS
w wykazie recenzowanych
monografii naukowych
MNiSW


więcej

Instytut Odpowiedzialnych
Finansów

Celem Instytutu Odpowiedzialnych Finansów jest budowa środowiska, w którym instytucje
finansowe służą podnoszeniu poziomu życia współczesnego społeczeństwa bez
pomnażania zagrożeń dla przyszłych pokoleń. Naszym dążeniem jest informowanie,
inspirowanie i promowanie standardów ograniczających nieodpowiedzialne
zachowania oraz propagowanie zasad i reguł Odpowiedzialnych Finansów w sektorze
bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym


więcej

Nagroda Zespołowa Rektora
Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie dla Autorów

monografii "Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności"


więcej

Dewiacje
finansjalizacji

Dewiacje finansjalizacji stanowi zapowiedź, że w systemie społeczno-
-gospodarczym istnieją lub powinny występować standardy.
Nawet jeśli ich nie ma, wnikliwy obserwator rzeczywistości może
zauważyć zjawiska wykraczające poza przyjęte schematy.


więcej

Technologie płatnicze
przyszłości

Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu filmowego dla młodzieży pod nazwą
„Technologie płatnicze przyszłości – jak będziemy płacić za swoje rachunki i zakupy za 5 lat”,
którego organizatorem było Centrum Myśli Strategicznych.
Zapraszamy do zapoznania się z pracami tegorocznych Uczestników


więcej

1989 – u źródeł sukcesu

Zapraszamy do obejrzenia filmu o ideach gospodarczych sprzed 30 lat.


więcej

O nas

Celem ustanowionej 5 sierpnia 2015 roku Fundacji „Centrum Myśli Strategicznych” jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym.


więcej

Cele

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


więcej

Zarząd

Od 2017 Centrum Myśli Strategicznych jest Współorganizatorem Europejskiego Kongresu Finansowego.


statut do pobrania
Prezes Zarządu Fundacji:

dr. Maciej H. Grabowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji:

Elżbieta Marquardt

Dyrektor:

Agata Kwaśniak

Ludzie

Prezes Zarządu Fundacji:

dr Maciej H. Grabowski


Wiceprezes Zarządu Fundacji:

Elżbieta Marquardt


Dyrektor:

Agata Kwaśniak


Wydawnictwo CMS:

Martyna Chojnacka


Projekty CMS

Europejski
Kongres
Finansowy

Od 2017 Centrum Myśli Strategicznych jest Współorganizatorem Europejskiego Kongresu Finansowego.


więcej efcongress.com