Publikacje

Zagrożenia nadmiernego długu publicznego - edycja 2024

Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki, Marta Petka-Zagajewska

Zielone finanse w Polsce 2024

pod redakcją Ludwika Koteckiego

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EKF 2024

Członkowie Akademii EKF 2024

Zagadki kryzysów bankowych

dr Kamil Pruchnik

Zagrożenia nadmiernego długu publicznego - edycja 2023

Rafał Benecki, Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki,

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EKF 2023

Członkowie Akademii EKF 2023

Zielone Finanse w Polsce 2023

pod redakcją Ludwika Koteckiego

Kapitał zagraniczny w bankach

Maciej Goniszewski

Społeczno-gospodarcza perspektywa fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. Wybrane zagadnienia. Diagnoza – polemika – dylematy

pod red. naukową Pawła Antonowicza, Roberta Bębna, Sylwii Kuczamer-Kłopotowskiej

Zarządzanie wartością: Post(?)pandemiczna perspektywa wartości

pod red. naukową Pawła Antonowicza, Piotra Pisarewicza, Joanny Sadkowskiej, Jędrzeja Sicińskiego

Polska bankowość w czasie pandemii Covid-19. Wybrane zagadnienia

pod redakcją naukową Marka Lusztyna

Zagrożenia nadmiernego długu publicznego 2022

Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki, Monika Kurtek

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EFC 2022

Członkowie Akademii EFC 2022

Zielone Finanse w Polsce 2022

pod redakcją Ludwika Koteckiego

Projektowanie modeli biznesu usług profesjonalnych w mediach społecznościowych

Piotr Janulek

Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Monika Mazurowska, Renata Płoska

Innowacje w praktyce - jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza

Dan Breznitz

System wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości na przykładzie branży transportowej

Jędrzej Siciński

Kryzys i erozja kondycji finansowej – barometr upadłości czy sygnał do restrukturyzacji? Finanse, statystyka i studia przypadków

Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, Patryk Kaczmarek, Jędrzej Siciński

Zielone finanse w Polsce 2021

pod redakcją Ludwika Koteckiego

Zagrożenia nadmiernego długu publicznego

Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki, Paweł Wojciechowski

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?
Eseje członków Akademii EFC 2021

Członkowie Akademii EFC 2021

Decyzje finansowe w życiu osobistym i gospodarczym - wyzwania zmienności współczesnego rynku

Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, Adam Barembruch, Mariusz Chmielewski, Marzenna Czerwińska, Ewa Malinowska, Marta Penczar, Piotr Pisarewicz

Procesy finansjalizacji gospodarki światowej

Dorota Kowalczyk, Henryk Woźniak

Wyzwania Informatyki Bankowej 2020

red. Andrzej Kawiński, Andrzej Sieradz

Zielone obligacje w Polsce

red. Maciej Grabowski, Ludwik Kotecki

Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku

red. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EFC 2020

Inwestycje i odporność gospodarcza-wyzwania dla Polski

red. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki

Zielone finanse w Polsce

red. Ludwik Kotecki

Wyzwania informatyki bankowej 2019

red. Andrzej Kawiński i Andrzej Sieradz

Elekromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych

red. nauk. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki i Jana Pieriegud

Dewiacje finansjalizacji

red. nauk. Jerzy Hausner i Wojciech Paprocki

Co zmienilibysmy w Polsce i Europie?

Eseje członków Akademii EFC 2019

Wyzwania informatyki bankowej 2018

red. Andrzej Kawiński i Andrzej Sieradz

Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności

Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki, Mirosław Gronicki

Mobilność w aglomeracjach przyszłości

red. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki i Jany Pieriegud

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?

Eseje członków Akademii EFC 2018

E-mobilność wizje i scenariusze rozwoju

red. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki, Jana Pieriegud

Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm

Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki

List zastawny a stabilność polskiego systemu finansowego

Andrzej Dżuryk

Wyzwania informatyki bankowej 2017

red. Andrzej Kawiński, Andrzej Sieradz