O nas

Fundacja Centrum Myśli Strategicznych jest organizatorem Projektu Europejskiego Kongresu Finansowego, niezależnego think tanku koncentrującego się na tematyce gospodarczo-finansowej oraz współinicjatorem i współorganizatorem projektu Local Trends.

Działania prowadzone w ramach Projektu EKF obejmują organizowanie specjalistycznych kongresów, opracowywanie rekomendacji gospodarczych oraz stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych, prognoz makroekonomicznych i technologicznych.

Na Projekt EKF składają się konferencje:

oraz inicjatywy:

Z Projektem EKF współpracuje ponad 500 ekspertów zaangażowanych w prace merytoryczne EKF.

W ramach projektu Local Trends Centrum Myśli Strategicznych współorganizacje wraz z Grupą MTP dwa wydarzenia w roku – wiosną Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie, natomiast jesienią Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu. Oba spotkania stanowią platformę międzysektorowej debaty i współpracy na rzecz budowania silnych i innowacyjnych regionów.

Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Miasta Poznania oraz Jacka Karnowskiego, prezydenta Miasta Sopotu, realizowany we współpracy z partnerami strategicznymi: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych.

Celem ustanowionej 5 sierpnia 2015 roku Fundacji „Centrum Myśli Strategicznych” jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie:

  • działalności społecznej, naukowej, edukacyjnej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, dobrego prawodawstwa oraz świadomości gospodarczej społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalności integracyjnej środowisk zawodowych, przede wszystkim w ramach środowisk ekonomistów, inżynierów i prawników;
  • stwarzania warunków rozwoju naukowego i osobowościowego młodych pokoleń;
  • współpracy naukowej z jednostkami zagranicznymi o podobnym profilu i misji.

Prezes Zarządu Fundacji: dr Maciej H. Grabowski

Dr Maciej Grabowski minister środowiska w rządzie Ewy Kopacz i Donalda Tuska był również Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2008-2013 odpowiedzialnym za system podatkowy. W latach 90-tych był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach działalności publicznej w 2013 roku został głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych oraz był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.Od 2015 roku jest Prezesem Centrum Myśli Strategicznych, prestiżowej instytucji zajmującej się badaniami aplikacyjnymi nad gospodarką i społeczeństwem

Wiceprezes Zarządu Fundacji: Elżbieta Marquardt

Wiceprezes Zarządu Fundacji: Leszek Pawłowicz

Dyrektor: Andrzej Reich Dyrektor Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF

Przewodnicząca Rady Fundacji:
Małgorzata Winiarek-Gajewska

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji:
Marek Głuchowski

W skład Rady Fundacji wchodzą:

  1. Krzysztof Borusowski
  2. Andrzej Kopyrski
  3. Jan Szambelańczyk