Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego

Centrum Myśli Strategicznych od 2017 roku jest Wydawcą Publikacji Europejskiego Kongresu Finansowego:

2023

Zagrożenia nadmiernego długu publicznego – edycja 2023
pod red. naukową Rafała Beneckiego, Sławomira Dudka, Ludwika Koteckiego

Zielone Finanse w Polsce 2023
pod red. naukową Ludwika Koteckiego

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EKF 2023
Eseje członków Akademii EKF

Kapitał zagraniczny w bankach
autor: Maciej Goniszewski

2022

Zarządzanie wartością: Post(?)pandemiczna perspektywa wartości
pod red. naukową Pawła Antonowicza, Piotra Pisarewicza, Joanny Sadkowskiej, Jędrzeja Sicińskiego

Polska bankowość w czasie pandemii Covid-19
pod redakcją naukową Marka Lusztyna

Zagrożenia nadmiernego długu publicznego 2022
autorzy: Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki, Monika Kurtek

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EFC 2022
Eseje członków Akademii EKF

Zielone finanse w Polsce 2022
pod redakcją Ludwika Koteckiego

Projektowanie modeli biznesu usług profesjonalnych w mediach społecznościowych
autor: Piotr Janulek

Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
autorzy: Monika Mazurowska, Renata Płoska

2021

Innowacje w praktyce – jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza
autor: Dan Breznitz

Zielone finanse w Polsce 2021
pod redakcją Ludwika Koteckiego

Zagrożenia nadmiernego długu publicznego
autorzy: Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki, Paweł Wojciechowski

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? 2021
Eseje członków Akademii EKF

Decyzje finansowe w życiu osobistym i gospodarczym – wyzwania zmienności współczesnego rynku
autorzy: Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, Adam Barembruch, Mariusz Chmielewski, Marzenna Czerwińska, Ewa Malinowska, Marta Penczar, Piotr Pisarewicz

System wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości na przykładzie branży transportowej
autor: Jędrzej Siciński

Kryzys i erozja kondycji finansowej – barometr upadłości czy sygnał do restrukturyzacji? Finanse, statystyka i studia przypadków
autorzy: Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, Patryk Kaczmarek, Jędrzej Siciński

2020

Wyzwania Informatyki Bankowej 2020
pod redakcją naukową Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza

Zielone obligacje w Polsce
pod redakcją naukową  Macieja Grabowskiego i Ludwika Koteckiego

Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku
pod redakcją naukową  Jerzego Gajewskiego i Wojciecha Paprockiego

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?
Eseje członków Akademii EKF

Inwestycje i odporność gospodarcza – wyzwania dla Polski
pod redakcją naukową  Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego

Zielone finanse w Polsce
pod redakcją naukową  Ludwika Koteckiego

Procesy finansjalizacji gospodarki światowej
autorzy: Dorota Kowalczyk, Henryk Woźniak

2019

Dewiacje finansjalizacji
pod redakcją naukową Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego

Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych
pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

Wyzwania informatyki bankowej 2019
pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EFC

2018

Mobilność w aglomeracjach przyszłości
pod redakcją Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności
Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki, Mirosław Gronicki

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EFC

Wyzwania informatyki bankowej 2018
pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza

2017

E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju
pod redakcją Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm
Jerzy Hausner i Wojciech Paprocki

List zastawny a stabilność polskiego systemu finansowego
Andrzej Dżuryk

Wyzwania informatyki bankowej 2017
pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza