Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego

Centrum Myśli Strategicznych od 2017 roku jest Wydawcą Publikacji Europejskiego Kongresu Finansowego:

2019

Dewiacje finansjalizacji
pod redakcją naukową Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego

Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych
pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

Wyzwania informatyki bankowej 2019
pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EFC

2018

Mobilność w aglomeracjach przyszłości
pod redakcją Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności
Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki, Mirosław Gronicki

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków Akademii EFC

Wyzwania informatyki bankowej 2018
pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza

2017

E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju
pod redakcją Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud

Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm
Jerzy Hausner i Wojciech Paprocki

List zastawny a stabilność polskiego systemu finansowego
Andrzej Dżuryk

Wyzwania informatyki bankowej 2017
pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza