10 najważniejszych rekomendacji dotyczących racjonalizacji rynku kredytów mieszkaniowych dla ludności

Zachęcamy do zapoznania się z 10 najważniejszymi rekomendacjami dotyczącymi racjonalizacji rynku kredytów mieszkaniowych dla ludności, które przedstawiane były podczas Kongresu Bankowości Detalicznej w dniu 30 listopada 2022 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

ZOBACZ REKOMENDACJE