O Klubie Odpowiedzialnych Finansów

23 stycznia 2020 zainaugurowana została nowa inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego: Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym.

Inauguracją Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF było eksperckie seminarium pt. Wyrok TSUE w sprawie kredytów „frankowych”
– konsekwencje dla konsumentów, banków, gospodarki i dochodów państwa

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2020

Cel Klubu Odpowiedzialnych Finansów

Celem Klubu są działania na rzecz wzrostu wiarygodności i odpowiedzialności sektora finansowego, w szczególności opracowywanie zasad, dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie:

  • wiarygodności i stabilności systemu finansowego,
  • kreowania wartości dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności lokalnych,
  • przestrzegania zasad corporate governance,
  • ochrony środowiska naturalnego.

Planowane działania Klubu

  • cykliczne debaty nt. kluczowych problemów wiarygodnych i odpowiedzialnych finansów i bankowości
  • udział w debatach i konsultacjach międzynarodowych (FSB, EBA, ONZ, KE) i prezentacja opinii polskich ekspertów na forum międzynarodowym
  • przygotowanie projektów rekomendacji EKF
  • upowszechnianie idei i dobrej praktyki wiarygodnej i odpowiedzialnej bankowości
  • współpraca z Akademią EFC popularyzująca odpowiedzialną bankowość w środowisku akademickim m.in. poprzez eseje, debaty oksfordzkie i konkursy nt. odpowiedzialnych finansów
  • włączanie „głosu młodego pokolenia” do debat klubowych.

Kontakt

Szczegółowe informacje:
Agata Kwaśniak, dyrektor w Centrum Myśli Strategicznych, lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF agata.kwasniak@fundacjacms.pl

Inicjatorzy Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym:

Członkowie Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym: