O Klubie Odpowiedzialnych Finansów

23 stycznia 2020 zainaugurowana została nowa inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego: Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym.

Inauguracją Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF było eksperckie seminarium pt. Wyrok TSUE w sprawie kredytów „frankowych”
– konsekwencje dla konsumentów, banków, gospodarki i dochodów państwa

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2020

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2021

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2022

Cel Klubu Odpowiedzialnych Finansów

Celem Klubu są działania na rzecz wzrostu wiarygodności i odpowiedzialności sektora finansowego, a także wspierania podstawowej wiedzy społecznej na temat finansów, w szczególności opracowywanie zasad, dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie:

  • wiarygodności i stabilności systemu finansowego,
  • kreowania wartości dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności lokalnych,
  • przestrzegania zasad corporate governance,
  • ochrony środowiska naturalnego.

Planowane działania Klubu

  • cykliczne debaty nt. kluczowych problemów wiarygodnych i odpowiedzialnych finansów i bankowości
  • udział w debatach i konsultacjach międzynarodowych (FSB, EBA, ONZ, KE) i prezentacja opinii polskich ekspertów na forum międzynarodowym
  • przygotowanie projektów rekomendacji EKF
  • upowszechnianie idei i dobrej praktyki wiarygodnej i odpowiedzialnej bankowości
  • współpraca z Akademią EFC popularyzująca odpowiedzialną bankowość w środowisku akademickim m.in. poprzez eseje, debaty oksfordzkie i konkursy nt. odpowiedzialnych finansów
  • włączanie „głosu młodego pokolenia” do debat klubowych.

Kontakt

Szczegółowe informacje:
Andrzej Reich, dyrektor w Centrum Myśli Strategicznych, lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF andrzej.reich@fundacjacms.pl

Inicjatorzy Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym:

Członkowie Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym: