Głos młodego pokolenia

Klub Odpowiedzialnych Finansów w ramach swojej działalności współpracuje z Akademią EKF. Celem współpracy jest popularyzacja odpowiedzialnej bankowości w środowisku akademickim. Zachęcamy Państwa do wsłuchania się w „Głos młodego pokolenia”.

Szczegółowe informacje:
Andrzej Reich, dyrektor w Centrum Myśli Strategicznych, lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF andrzej.reich@fundacjacms.pl