O Wydawnictwie

Centrum Myśli Strategicznych realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez działalność wydawniczą i popularyzatorską.
Jako Współorganizator Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w roku 2017 rozpoczęła wydawanie książek o tematyce z dziedziny nauk społecznych.

Nakładem Centrum Myśli Strategicznych do chwili obecnej (grudzień 2021) ukazało się dwadzieścia sześć książek, wśród których osiem są recenzowanymi monografiami naukowymi.

Publikacja „List zastawny a stabilność polskiego systemy finansowego” powstała na podstawie pracy doktorskiej nagrodzonej w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych. Autorzy wydanej w roku 2018 publikacji „Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności” otrzymali Nagrodę Zespołową Rektora Szkoły Głównej Handlowej.
Wszystkie wydane książki są dostępne w wersji tradycyjnej i online.

Miło nam poinformować, iż na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r., Wydawnictwo CMS znalazło się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do współpracy

Osoba kontaktowaMartyna Chojnacka
 martyna.chojnacka@fundacjacms.pl

Składanie propozycji wydawniczych:
 wydawnictwo@fundacjacms.pl