O Wydawnictwie

Centrum Myśli Strategicznych realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez działalność wydawniczą i popularyzatorską.
Jako Współorganizator Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w roku 2017 rozpoczęła wydawanie książek o tematyce z dziedziny nauk społecznych.

Nakładem Centrum Myśli Strategicznych do chwili obecnej (grudzień 2023) ukazało się trzydzieści siedem książek, wśród których dziewiętnaście są recenzowanymi monografiami naukowymi.

Publikacja „List zastawny a stabilność polskiego systemy finansowego” powstała na podstawie pracy doktorskiej nagrodzonej w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych. Autorzy wydanej w roku 2018 publikacji „Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności” otrzymali Nagrodę Zespołową Rektora Szkoły Głównej Handlowej.
Wszystkie wydane książki są dostępne w wersji tradycyjnej i online.

Praca doktorska Macieja Goniszewskiego pt. Wpływ zagranicznych banków na przebieg globalnego kryzysu finansowego w wybranych krajach goszczących Unii Europejskiej została wyróżniona II Nagrodą za najlepszą pracę doktorską w konkursie organizowanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Miło nam poinformować, iż na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r., Wydawnictwo CMS znalazło się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do współpracy

Osoba kontaktowaMartyna Prolejko
 martyna.prolejko@fundacjacms.pl

Składanie propozycji wydawniczych:
 wydawnictwo@fundacjacms.pl