O Wydawnictwie

Centrum Myśli Strategicznych realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez działalność wydawniczą i popularyzatorską.
Jako Współorganizator Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w roku 2017 rozpoczęła wydawanie książek o tematyce z dziedziny nauk społecznych.

Nakładem Centrum Myśli Strategicznych do chwili obecnej (czerwiec 2019) ukazało się dwanaście książek, z których dwie pozycje (2019) wydane zostały wspólnie z Wydawnictwem CeDeWu. Sześć, spośród wydanych książek ma charakter recenzowanych monografii naukowych. Jedna z wydanych publikacji powstała na podstawie pracy doktorskiej nagrodzonej w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.
Wszystkie wydane książki są dostępne w wersji tradycyjnej i online.

Miło nam poinformować, iż na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r., Wydawnictwo CMS znalazło się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do współpracy