Rada Odpowiedzialnych Finansów

18 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Odpowiedzialnych Finansów Europejskiego Kongresu Finansowego powołanej przez Centrum Myśli Strategicznych. Rada ma charakter doradczo-opiniodawczy Projektu Europejskiego Kongresu Finansowego w obszarze związanym z troską o odpowiedzialne finanse i stabilność. Jej celem jest merytoryczne wsparcie oraz opiniowanie inicjatyw Projektu Europejskiego Kongresu Finansowego, tak aby twórczo i konstruktywnie służyły one wzmocnieniu zaangażowania mającego na celu zapewnienie odpowiedzialności i stabilności w sektorze finansów. Radę Odpowiedzialnych Finansów Europejskiego Kongresu Finansowego stanowią wybitni eksperci z dużym doświadczeniem w obszarze finansów i gospodarki, zaproszeni do udziału w Radzie.

Członkowie Rady Odpowiedzialnych Finansów:

  • Zbigniew Jagiełło, Członek Rady Nadzorczej, Polski Standard Płatności
  • Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Firm i Przedsiębiorstw oraz Bankowości Korporacyjnej, PKO Bank Polski
  • Sławomir S. Sikora, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  • Józef Wancer, Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Więcej informacji o Członkach ROF znajduje się na stronie.