Statut i sprawozdania

Statut Fundacji:

Pobierz

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2022:

Pobierz

Uchwała Rady Fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności fundacji w roku 2022:

Pobierz

Sprawozdanie finansowe Centrum Myśli Strategicznych za 2022 rok wraz z opinią audytora:

Pobierz

Raport Centrum Myśli Strategicznych za I półrocze roku 2023:

Pobierz