Opracowania Klubu Odpowiedzialnych Finasów

I Kredyty frankowe – co dalej.

Celem projektu obejmującego zagadnienia kredytów frankowych jest uświadomienie wpływu rozstrzygnięć prawnych na gospodarkę i społeczeństwo a w szczególności przedstawienie środowisku ekonomicznemu konsekwencji prawnych a środowisku prawniczemu konsekwencji ekonomicznych i społecznych, które wynikają z wyroków sądów dotyczących umów z kredytobiorcami zawierających klauzule abuzywne.

W trakcie trwania projektu powstały opracowania:

  • List otwarty (Amicus curiae) Ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej więcej
  • Raport z Seminarium „Konsekwencje prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych” więcej
  • Raport z Webinarium „Konsekwencje prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych”– kontynuacja więcej
  • Opracowanie eksperckie autorstwa Pana Andrzeja Reicha „Założenia do rekomendacji dotyczącej ugód banków z kredytobiorcami walutowymi” więcej

II Stopy procentowe jako parametr umów kredytowych i jako wyznacznik ceny pieniądza.

Tematyka stóp procentowych koncentrowała się na znaczeniu wskaźników oprocentowania na rentowność i płynność banku w obliczu zmieniającego się otoczenia i regulacji. Obecne środowisko niskich stóp procentowych w warunkach zwiększonej inflacji, może spowodować przemodelowanie rynku depozytowego wpływając na cały system finansowy i gospodarkę. System bankowy czeka także w końcu 2021 roku zmiana wskaźników stóp procentowych. Jest to trudny proces dla polskiego sektora bankowego, w którym 98% kredytów długoterminowych oparte jest o zmienną stopę procentową.

Publikacje obejmujące tą tematykę powstałe w ramach prowadzenia tego projektu:

  • Raport z Debaty „Ryzyko stopy procentowej w kredytach hipotecznychwięcej
  • Raport z Debaty „Zmiany na rynku depozytowym” więcej
  • Raport z Debaty „Jak zastąpić́ WIBOR, LIBOR i inne wskaźniki – konsekwencje dla konsumentów i rynku finansowego” więcej

III Zielone Finanse

W ramach problematyki Zielonych Finansów przedstawiamy opracowanie eksperckie na temat standardu Zielonych Obligacji

  • Raport z Debaty „Standard Zielonych Obligacji -co zmieniła przyjęta taksonomia” więcej

IV Finanse w dobie kryzysu.

Kryzys gospodarczy będący efektem pandemii COVID-19 stanowi wyzwanie dla systemu finansowego. W czasach kryzysu wyostrzają się wszystkie niepokojące zjawiska. W ramach tego projektu chcemy zwrócić uwagę na wartość jaką jest stabilność i bezpieczeństwo sektora i przypomnieć, że klienci banków to przede wszystkim deponenci powierzający bankom swoje pieniądze, które banki mogą zaangażować w udzielanie kredytów

  • Raport z Debaty „Czy grozi nam rozwój piramid finansowych?” więcej
  • Raport z Debaty „Relacje instytucji finansowych z właścicielem, rynkiem, społeczeństwem i państwem w dobie kryzysu.” więcej