Opracowania Klubu Odpowiedzialnych Finansów

I Kredyty frankowe – co dalej.

Celem projektu obejmującego zagadnienia kredytów frankowych jest uświadomienie wpływu rozstrzygnięć prawnych na gospodarkę i społeczeństwo a w szczególności przedstawienie środowisku ekonomicznemu konsekwencji prawnych a środowisku prawniczemu konsekwencji ekonomicznych i społecznych, które wynikają z wyroków sądów dotyczących umów z kredytobiorcami zawierających klauzule abuzywne.

W trakcie trwania projektu powstały opracowania:

 • List otwarty (Amicus curiae) Ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej więcej
 • Raport z Seminarium „Konsekwencje prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych” więcej
 • Raport z Webinarium „Konsekwencje prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych”– kontynuacja więcej
 • Opracowanie eksperckie „Założenia do rekomendacji dotyczącej ugód banków z kredytobiorcami walutowymi” więcej
 • Raport z debaty ,,Problem kredytów frankowych a idea ESG” więcej
 • Raport Klubu Odpowiedzialnych Finansów – „Kredytów walutowych portret własny” z dnia 14.10.2021 więcej

II Stopy procentowe jako parametr umów kredytowych i jako wyznacznik ceny pieniądza.

Tematyka stóp procentowych koncentrowała się na znaczeniu wskaźników oprocentowania na rentowność i płynność banku w obliczu zmieniającego się otoczenia i regulacji. Obecne środowisko niskich stóp procentowych w warunkach zwiększonej inflacji, może spowodować przemodelowanie rynku depozytowego wpływając na cały system finansowy i gospodarkę. System bankowy czeka także w końcu 2021 roku zmiana wskaźników stóp procentowych. Jest to trudny proces dla polskiego sektora bankowego, w którym 98% kredytów długoterminowych oparte jest o zmienną stopę procentową.

Publikacje obejmujące tą tematykę powstałe w ramach prowadzenia tego projektu:

 • Raport z Debaty „Ryzyko stopy procentowej w kredytach hipotecznychwięcej
 • Raport z Debaty „Zmiany na rynku depozytowym” więcej
 • Raport z Debaty „Jak zastąpić́ WIBOR, LIBOR i inne wskaźniki – konsekwencje dla konsumentów i rynku finansowego” więcej

III Zielone Finanse

W ramach problematyki Zielonych Finansów przedstawiamy opracowanie eksperckie na temat standardu Zielonych Obligacji

 • Raport z Debaty „Standard Zielonych Obligacji -co zmieniła przyjęta taksonomia” więcej
 • Raport z Debaty „Zielone finanse” – nowe spojrzenie na finansowanie.” więcej

IV Stabilność i wiarygodność finansów

Kryzys gospodarczy będący efektem pandemii COVID-19 stanowi wyzwanie dla systemu finansowego. W czasach kryzysu wyostrzają się wszystkie niepokojące zjawiska. W ramach tego projektu chcemy zwrócić uwagę na wartość jaką jest stabilność i bezpieczeństwo sektora i przypomnieć, że klienci banków to przede wszystkim deponenci powierzający bankom swoje pieniądze, które banki mogą zaangażować w udzielanie kredytów

 • Raport z Debaty „Czy grozi nam rozwój piramid finansowych?” więcej
 • Raport z Debaty „Relacje instytucji finansowych z właścicielem, rynkiem, społeczeństwem i państwem w dobie kryzysu.” więcej
 • Raport z Debaty „Co szykuje nam kryzysowa rzeczywistość?” więcej
 • Raport z Debaty „Banki między młotem a hejtem?” wiecej
 • Raport z Debaty „Jak zapobiec stratom i utrzymać reputację, gdy tak dużo się zmienia w otoczeniu społeczno-gospodarczym? Co mogą zyskać instytucje finansowe na wdrożeniu ESG?więcej
 • Raport z Debaty „Waga czynników ESG w budowie modelu działania funduszy inwestycyjnych w nieruchomości na wynajem (REIT) w Polsce” więcej
 • Raport z Debaty „MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities) – pytania i obawy.” więcej

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2020

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2021

Sprawozdanie Klubu Odpowiedzialnych Finansów za rok 2022