Projekty CMS

Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF
realizacja: styczeń 2020 – nadal

Instytut Odpowiedzialnych Finansów
realizacja: wrzesień 2019 – nadal

Indeks stabilności rynku nieruchomości
realizacja: październik 2017 – nadal

Rating Relacji Inwestorskich
realizacja: luty 2017 – grudzień 2019

Raport „Polski rynek usług pożyczkowych
realizacja: grudzień 2018 – lipiec 2019

Raport „Ocena popytu na mieszkania w Polsce
realizacja: wrzesień 2018 – grudzień 2018

Studium zrównoważonej mobilności dla Miasta Sopotu
realizacja: wrzesień 2017 – sierpień 2018 na podstawie umowy z Gminą Miasta Sopotu UA-XI-340/5/17 z dnia 25 września 2017; Nr 673/Fn/2017

Raport „Instytucja wkładu własnego
realizacja: wrzesień 2017 – grudzień 2017

Branżowy Indeks Ryzyka
realizacja: czerwiec 2017 – sierpień 2017