Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności

Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki, Mirosław Gronicki

Od przełomu XX i XXI wieku nasila się kryzys wartości kreowanej przez jednostki i organizacje. W opracowaniu przedstawiona jest autorska koncepcja Firmy-Idei, której upowszechnienie może wywołać proces przemian postaw społecznych. Uwzględnić trzeba, że pokolenie millenialsów przejawia szczególną troskę o zachowanie równowagi między czasem poświęconym na pracę oraz na aktywne życie poza pracą. Efektem ujawniania się zróżnicowanych (w tym altruistycznych) postaw w całym społeczeństwie może być poprawa stosunków interpersonalnych w organizacji oraz rozwój partnerskich relacji między różnymi organizacjami, a także w otwartej przestrzeni społecznej. W przenośni można taki proces określić mianem tworzenia wysp oraz archipelagów rozwoju, w których aktywne są podmioty gotowe do definiowania i realizacji strategii wzajemnego wspierania się. Odnosząc się do procesu rozwoju w Polsce, warto dostrzec nowe szanse, które pojawiają się wraz z wdrażaniem nowych technologii, a także nowych modeli biznesowych. Jednocześnie trzeba uwzględniać zagrożenia i wyzwania, które powstają wewnątrz i w otoczeniu polskiej gospodarki. Obejmuje ono m.in. Unię Europejską oraz dwa wielkie państwa: USA oraz Chiny, prowadzące coraz ostrzejszą walkę o prymat w gospodarce globalnej.

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-945091-7-0
Liczba stron: 106
Oprawa: miękka