Zagrożenia nadmiernego długu publicznego – edycja 2023

Rafał Benecki, Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki

„Zagrożenia nadmiernego długu publicznego, o których pisaliśmy rok i dwa lata temu, w pierwszym i drugim raporcie dotyczącym tego zagadnienia, nie przestały być ważne. Wręcz przeciwnie, obraz sytuacji finansów publicznych, jaki wyłania się z obecnej analizy przedstawionej w szczególności w rozdziale 2, 3 i 5, zapala żółte światło ostrzegawcze, co jest potwierdzone przez KE, która zmieniła w tym roku ocenę średnioterminową stabilności długu publicznego w Polsce właśnie z zielonej (niskie ryzyko) na żółte (ryzyko średnie). Pisaliśmy już że wyzwania długookresowe finansów publicznych w Polsce, będą „coraz bardziej krótkookresowe” w najbliższych latach. Nie zdarzy się tu cud, sam problem starzenia się społeczeństwa się nie rozwiąże, a to jedno z głównych wyzwań. Wypadamy także coraz gorzej w porównaniu z innymi krajami. Rentowności polskich obligacji rządowych pokazują, że ryzyko kredytowe rządu w Polsce jest oceniane gorzej niż w Czechach. Dodatkowym czynnikiem, który może stać za taką wyceną rynkową są wyższe długoterminowe oczekiwania inflacyjne w Polsce niż Czechach. „

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-66843-27-1
Liczba stron: 80
Oprawa: miękka