Kapitał zagraniczny w bankach

Maciej Goniszewski

Fragmenty z recenzji rozprawy doktorskiej Macieja Goniszewskiego pt. Wpływ zagranicznych banków na przebieg globalnego kryzysu finansowego w wybranych krajach goszczących Unii Europejskiej:

Temat rozprawy uważam za bardzo istotny zarówno z naukowego, jak i publicystycznego punktu widzenia. Jak bowiem pokazuje sam Autor, w opracowaniach uchodzących za naukowe są formułowane rozbieżne opinie na temat skutków obecności banków zagranicznych dla gospodarki krajów goszczących, w tym
w Polsce. Jeszcze gorzej jest w polskiej publicystyce i w dyskusjach politycznych, bo tu formułowane opinie są w dużej mierze rezultatem emocji, lub kalkulacji politycznych. Dobitnym tego dowodem było używanie i rozpowszechnianie w Polsce terminu „polonizacja” lub „udomowienie” banków zagranicznych, co miało de facto uzasadniać ich nacjonalizację. Stało się to w dużej mierze faktem po 2015 roku.
dr hab. Leszek Balcerowicz, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Mnie szczególnie interesujące wydaje się wnioskowanie o tym, że państwa, w których udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym był relatywnie wysoki nie zwiększały odczuwalnie długu publicznego w następstwie globalnego kryzysu finansowego, gdyż nie udzielały w takiej skali lub nawet w ogóle pomocy publicznej bankom zagrożonym upadłościom. Jednym z tego przykładów jest Polska. Ważną rolę odegrał w naszym przypadku dobrze zorganizowany i wówczas jeszcze skuteczny nadzór bankowy.
prof. dr hab. Jerzy Hausner, Profesor Honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-66843-21-9
Liczba stron: 264
Oprawa: miękka