E-mobilność wizje i scenariusze rozwoju

red. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki, Jana Pieriegud

„Czytelnik otrzymuje wszechstronne opracowanie dotyczące zupełnie nowego zjawiska, które na naszych oczach zmienia kształt systemów transportowych i elektroenergetyki w ścisłej symbiozie z dynamicznie rozwijającą się informatyką. Rozważania autorów zawarte w poszczególnych rozdziałach pokazują, że e-mobilność ma sens jedynie wtedy, gdy jest powiązana z właściwą strategią w zakresie sposobu wytwarzania energii elektrycznej, czyli właściwego miksu energetycznego. Ponadto, upowszechnienie samochodu elektrycznego może, a nawet powinno, być połączone z wykorzystaniem idei współdzielenia zasobów. Stwarza to możliwość godzenia aż trzech wyzwań jednocześnie: rosnącego zapotrzebowania na usługi transportowe, przełamywania narastających barier ekologicznych (zanieczyszczenie środowiska, emisja gazów cieplarnianych, zatłoczenie dróg, wyczerpywanie się zasobów paliw organicznych) oraz rosnących kosztów rozwoju. W publikacji poruszone zostały m.in. fundamentalne problemy energetyki związane z magazynowaniem energii. Monografia została przygotowana przez profesjonalistów, w tym młodych naukowców, co nie pozostaje bez związku z tematyką podejmującą kwestie przyszłości. Autorzy wskazują szanse i bariery wdrażania koncepcji e-mobilności w warunkach polskich.” (fragment recenzji)

 

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-945091-2-5
Liczba stron: 264
Oprawa: miękka