Dewiacje finansjalizacji

red. nauk. Jerzy Hausner i Wojciech Paprocki

Tytuł monografii: Dewiacje finansjalizacji stanowi zapowiedź, że w systemie społeczno–gospodarczym istnieją lub powinny występować standardy. Nawet jeśli ich nie ma, wnikliwy obserwator rzeczywistości może zauważyć zjawiska wykraczające poza przyjęte schematy. Autorzy reprezentujący różne środowiska akademickie i biznesowe w Polsce podjęli się zadania opisania współczesnej gospodarki w skali globalnej oraz jej specyfiki w Europie. Dostrzegają zjawiska, które zestawił D. Filar i nazwał je elementami modelu gospodarki poddanej finansjalizacji. W takiej gospodarce z wielu przyczyn został zdeformowany mechanizm rynkowy. Doszło do dominacji rynków finansowych, gdyż w centrum pola percepcji zarówno inwestorów prywatnych oraz działających na ich zlecenie menedżerów, jak i elit politycznych oraz urzędniczych znalazły się wyniki finansowe transakcji. Na znaczeniu straciły wyniki uzyskiwane w procesie wytwarzania dóbr rzeczowych i usług niefinansowych. Celem przestało być podwyższanie produktywności w gospodarce, a najskuteczniejszą metodą zdobywania pozycji na rynku nie jest już wdrażanie innowacji, które zapewniają uzyskiwanie pozytywnych wyników mikroekonomicznych oraz korzyści społeczno-gospodarczych. Doszło zatem do dewiacji tego modelu gospodarki.
W trzeciej dekadzie XXI wieku uczestnicy rynku: producenci, konsumenci oraz regulatorzy staną przed zadaniem przywrócenia równowagi w systemie gospodarczym.

Wydawca: CeDeWu Sp. z. o.o.
ISBN: 978-83-8102-300-9
Współwydawca: Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-954392-0-9
Liczba stron: 142
Oprawa: miękka