Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?
Eseje członków Akademii EFC 2018

Eseje członków Akademii EFC 2018

Publikacja zawiera zbiór krótkich esejów o gospodarce, technologii i rynku finansowym, napisanych przez członków Akademii EFC. Są to młodzi ludzie, którzy w najbliższych latach będą wywierali coraz większy, realny wpływ na polską gospodarkę. Eseje pozwalają dowiedzieć się, jak postrzegają oni rolę Polski w gospodarce europejskiej, wdrażanie innowacji czy perspektywy rozwoju zaawansowanych technologii w finansach.

Eseje składające się na publikację uporządkowane zostały według trzech rozdziałów tematycznych:

  • „Która Polska szybciej dogoni gospodarki zachodniej Europy – liberalna czy etatystyczna?”
  • „Nowe technologie w finansach – szansa czy rosnące zagrożenie?”
  • „Polska w strefie euro – wstępować możliwie szybko czy czekać?”

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-945091-6-3
Liczba stron: 162
Oprawa: miękka