Zielone obligacje w Polsce

red. Maciej Grabowski, Ludwik Kotecki

Niniejsza publikacja, „Zielone Obligacje w Polsce – przewodnik dla emitenta” – ma na celu przybliżenie, „odczarowanie” Zielonej Obligacji. Jest ona niesłusznie postrzegana jako instrument dłużny, którego emisja wiąże się z kosztownym procesem przygotowawczym i koniecznością skomplikowanego raportowania wykorzystania przychodów. Tymczasem dodatkowe koszty nie są zbyt wysokie, a co więcej, mogą się opłacać. Podobnie zresztą jak większa przejrzystość, wymuszona raportami dla inwestorów.
Publikacja przedstawia cały proces emisji od etapu planowania emisji i wyboru projektu lub projektów do sfinansowania przychodami z emisji po końcowy raport dla inwestorów z określeniem wpływu środowiskowego. Pokazuje uwarunkowania prawne, regulacyjne oraz ekonomiczne oraz przedstawia wady i zalety, koszty i korzyści różnych rozwiązań przyjmowanych w procesie emisji. Publikacja w końcu prezentuje specyficzne uwarunkowania dla przedsiębiorcy rozważającego emisję zielonych obligacji oraz dla
jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo zawiera kilka bardzo ciekawych, różnorodnych przykładów emisji Zielonych Obligacji, które dodatkowo przybliżą zarówno cele emisyjne, jak i pokażą, że nawet niewielkie zielone emisje mogą być atrakcyjne dla emitenta, jak i inwestora. „Zielone Obligacje w Polsce – przewodnik dla emitenta” jest pierwszym tak kompleksowym opracowaniem, pokazującym jak wyemitować Zieloną Obligację na polskim rynku kapitałowym.

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-954392-7-8
Liczba stron: 126
Oprawa: miękka