Wyzwania informatyki bankowej 2019

red. Andrzej Kawiński i Andrzej Sieradz

Wiodąca rola technologii w funkcjonowaniu instytucji finansowych wydaje się nie podlegać dyskusji. Tematy takie jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa czy blockchain wydają się kluczowe dla aktualnych i przyszłych projektów bankowych. Polski rynek bankowy jest dla wielu innych krajów przykładem jak zbudować innowacyjne i przyjazne dla klientów platformy cyfrowe, mobilne, płatnicze i nowoczesne interfejsy użytkownika będąc jednocześnie w zgodzie z rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi i bezpieczeństwa. Dzięki wyjątkowemu rozwojowi IT i innowacyjnym projektom w polskich bankach możliwy był transfer wiedzy i komercjalizacja niektórych rozwiązań z naszego rynku do banków w Europie zachodniej.
Wymagania rynku finansowego i rosnące oczekiwania wobec usług cyfrowych dla przyszłych pokoleń klientów wymuszają głębokie transformacje organizacji. W dzisiejszych czasach znaczenie technologii cyfrowych jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności banku na rynku a zdolność do innowacji przesądzą o jego postrzeganiu przez klientów.

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-945091-9-4
Liczba stron: 279
Oprawa: miękka