Wyzwania informatyki bankowej 2017

red. Andrzej Kawiński, Andrzej Sieradz

Postęp technologiczny w fundamentalny sposób wpływa na funkcjonowanie zarówno całego otoczenia, w jakim żyjemy jak i na nas samych. Zmiany technologiczne i związane z nimi innowacje determinują również w wielu elementach działanie sektora finansowego. Jednocześnie, technologia powoduje konwergencję sektorów i zmniejsza bariery wejścia innych podmiotów w tradycyjne obszary działalności banków. Klienci, w wyniku postępującej digitalizacji i zmieniających się oczekiwań generacji tzw. millenialsów, są coraz bardziej wymagający. Jest już pewne, że w wyniku postępujących technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy automatyzacja, dojdzie do zasadniczych zmian na rynku pracy i, w konsekwencji, także w sektorze finansowym.

W tej rzeczywistości obszar informatyki jest kluczowy, by wyzwania stojące przed bankami wynikające z tych megatrendów zmieniły w wykorzystane szanse. Zaawansowane technologie służące wygodnej, prostej komunikacji z bankiem, ale odporne na cyberataki, to dzisiaj podstawowy standard, którego oczekują klienci. Jednocześnie, aby dostarczać klientom dodatkową wartość, banki wykorzystują i analizują olbrzymie zbiory danych i wykorzystują najnowsze trendy technologiczne. Na bieżąco też instytucje finansowe muszą spełniać cały szereg nowych regulacji wynikających ze zmian technologicznych.

Publikacja „Wyzwania informatyki bankowej” stanowi przegląd najważniejszych zagadnień w zakresie zmian technologicznych, przed którymi stoi obecnie sektor bankowy. A zagadnień tych jest wiele, począwszy od wpływu zmieniających się potrzeb klientów, przez szereg nowych regulacji, jak na przykład PSD II czy ochrona danych osobowych, zmiany modelów biznesowych, sposobów dokonywania płatności, cyberbezpieczeństwo, na nowych technologiach takich jak Blockchain skończywszy. To, co wyróżnia tę publikację w sposób szczególny, to spojrzenie na te najważniejsze obecnie obszary informatyki bankowej w sposób prosty i zrozumiały, adresowany do szerokiego grona odbiorców.

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-945091-1-8
Liczba stron: 232
Oprawa: miękka