Wyrok TSUE w sprawie kredytów „frankowych”
– konsekwencje dla konsumentów, banków, gospodarki i dochodów państwa

Celem projektu jest uświadomienie wpływu rozstrzygnięć prawnych na gospodarkę i społeczeństwo a w szczególności wyjaśnienie konsekwencji ekonomicznych i społecznych, które wynikają z wyroków sądów dotyczących umów z kredytobiorcami zawierających klauzule abuzywne.

Etapy:

  • Konsultacje – prowadzone wśród ekspertów, których celem jest interpretacja orzeczenia TSUE
  • Seminarium – ekspercka dyskusja nt. konsekwencji prawnych, ekonomicznych i społecznych, które wynikają z masowo wnoszonych pozwów przeciwko bankom i kształtujących się linii orzecznictwa w sprawach dotyczących umów z kredytobiorcami zawierających klauzule abuzywne
  • Raport – będący efektem konsultacji oraz seminarium. Jego celem jest upowszechnienie ekonomicznych i społecznych uwarunkowań skutków wyroku TSUE. Raport będzie upowszechniony publicznie, również z uwzględnieniem środowiska prawniczego tworzącego orzecznictwo w sprawie tzw. kredytów frankowych;
  • Popularyzacja – poprzez obecność w wydarzeniach promujących tematykę gospodarczą, cykliczne debaty, upowszechnianie stanowisk i poglądów.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Seminarium.