System wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości na przykładzie branży transportowej

Jędrzej Siciński

„Autor koncentruje się zarówno na aspektach teoretycznych, które są atrakcyjne na gruncie naukowym, jak i na aspektach praktycznych, ważnych dla praktyki gospodarczej. Co uznaję za dużą zaletę recenzowanej monografii.”

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH

„Recenzowane dzieło cechuje holistyczne ujęcie podjętej tematyki, co wyraża się m.in. w tym, że poszczególne elementy autorskiego modelu predykcji bankructwa, przedstawiane są na tle definicji podstawowych pojęć przynależnych tej tematyce, zwłaszcza takich jak bankructwo czy upadłość. Tematyka ta przedstawiana jest zarazem na tle zagadnień dotyczących makroekonomicznych przejawów i istoty kryzysów, z uwzględnieniem kontekstu globalnego”.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

 

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-66843-08-0
Liczba stron: 206
Oprawa: miękka