Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Monika Mazurowska, Renata Płoska

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński
„Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu” charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym (…). Będzie wartościową pozycją na rynku wydawniczym i z całą pewnością pogłębi rozpoznanie problemów komunikacji zewnętrznej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu.

Prof. dr hab. Anna Szelągowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Publikacja wpisuje się w aktualnie podejmowane przez specjalistów z zakresu zarządzania i rachunkowości rozważania dotyczące sprawozdawczej i pozasprawozdawczej komunikacji zewnętrznej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Tematyka opracowania jest ważna zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Tak kompleksowo opisana problematyka wykorzystania narzędzi sprawozdawczej i pozasprawozdawczej komunikacji zewnętrznej w obszarze CSR doskonale wpisuje się w istniejące trendy na krajowym i zagranicznym rynku wydawniczym.

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-66843-10-3
Liczba stron: 275
Oprawa: miękka