Procesy finansjalizacji gospodarki światowej

Dorota Kowalczyk, Henryk Woźniak

„Finansjalizacja jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym aspektem serii przemian, które zmieniły oblicze kapitalizmu w ciągu ostatnich czterech dekad. Ogólnie rzecz biorąc, finansjalizacja odnosi się do dominacji kapitału finansowego nad innymi formami kapitału, widocznej w „rosnącej roli motywów finansowych, rynków finansowych, aktorów finansowych i instytucji finansowych w funkcjonowaniu gospodarki krajowej i międzynarodowej”. Najważniejszym aspektem finansjalizacji, akcentowanym przez heterodoksyjnych ekonomistów, jest swojego rodzaju „oddzielenie się”, czy separacja sfery finansów od produkcji materialnej. Oddzielenie to wykazywane jest empiryczne jako zespół powiązanych ze sobą zjawisk, np. podporządkowania produkcji interesom instytucji finansowych, władza kapitalistów finansowych nad kapitalistami ze sfery produkcji, kompromis między krótkoterminową maksymalizacją zysku a długoterminowym wzrostem, stosowanie spekulacyjnych produktów finansowych itd., co zaprezentowano w opracowaniu. Na poziomie teoretycznym tę separację rozumie się w kategoriach uprzywilejowania zysków finansowych nad realnym tworzeniem wartości jako dominującego sposobu wykorzystania kapitału lub jako „autonomizacji” kapitału względem jego materialnych podstaw (Rotta, Teixeira, 2016).”

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978‑83‑954392‑9‑2
Liczba stron: 210
Oprawa: miękka