Procedura wydawnicza

Wydawnictwo przyjmuje do wydania:

  • naukowe monografie, habilitacje, rozprawy doktorskie, raporty z badań z dziedziny nauk społecznych (dyscyplina ekonomia i finanse) oraz z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości;
  • publikacje, głównie z zakresu z zakresu ekonomii i finansów, dla szerokiego kręgu odbiorców.

Propozycje wydawnicze prosimy składać mailem: wydawnictwo@fundacjacms.pl

Pierwszym etapem współpracy jest wypełnienie przez Autora Kwestionariusza wydawniczego.

Decyzję o zakwalifikowaniu propozycji wydawniczej podejmuje Kolegium Redakcyjne biorąc pod uwagę tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców. Autor otrzymuje informację o decyzji wydawniczej.

Wszystkie publikacje naukowe poddawane są procedurze recenzji. Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą:

  1. Opracowanie redakcyjne
  2. Profesjonalny skład i łamanie
  3. Korekta językowa
  4. Korekta techniczna
  5. Projekt okładki
  6. Druk.

Publikacje o charakterze nienaukowym poddawane są uproszczonej procedurze recenzji. Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych j.w.

Zachęcamy do składania propozycji wydawniczych wraz z wypełnionym Kwestionariuszem wydawniczym.