Polska bankowość w czasie pandemii Covid-19

pod redakcją naukową Marka Lusztyna

„Za nami bezprecedensowe zamknięcie światowej i polskiej gospodarki i pierwsza od 30 lat w Polsce recesja. Oba te wydarzenia nie pozostały ani bez wpływu na sektor bankowy, ani bez odpowiedzi w postaci konkretnych działań po stronie władz monetarnych, fiskalnych, regulatorów rynku bankowego, jak i samych banków.
Celem niniejszej pracy była analiza działań po stronie władz monetarnych, fiskalnych, regulatorów rynku bankowego jak i samych banków i wpływu tych działań na stan obecny i perspektywy polskiego sektora bankowego. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od Globalnego Kryzysu Finansowego 2008–2009, banki stały się istotnymi podmiotami w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii, zaś instytucje administracji państwowej i rządowej chętnie z tego kanału skorzystały, z korzyścią dla dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Tym razem system bankowy okazał się dobrze przygotowany na tę sytuację kryzysową, absorbując konsekwencje szoku a nie transmitując je do otoczenia (…)”

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-66843-16-5
Liczba stron: 136
Oprawa: miękka