Mobilność w aglomeracjach przyszłości

red. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki i Jana Pieriegud

Nowe koncepcje „mobilności na żądanie” (mobility on demand ) oraz „mobilności jako usługi” (Mobility-as-a-Service – MaaS) w literaturze przedmiotu są przedstawiane jako jeden z najbardziej rewolucyjnych megatrendów w sektorze transportu od czasu rozpoczęcia masowej produkcji samochodów osobowych na początku XX wieku. Oznacza to radykalną zmianę w sposobie planowania, funkcjonowania i zarządzania systemami transportowymi w aglomeracjach miejskich, w tym tworzenie spersonalizowanych ofert usług przewozowych dostosowanych do potrzeb ich użytkowników, deklarowanych w czasie rzeczywistym. Nowe koncepcje mobilności są ściśle związane z wielopłaszczyznową ideą smart city. Wprowadzenie MaaS na szerszą skalę będzie wymagało zapewnienia dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej oraz teleinformatycznej nowej generacji, jak również przygotowania i wdrożenia nowych modeli współdziałania wielu interesariuszy. Monografia jest krokiem w kierunku przybliżenia istoty nowych koncepcji mobilności miejskiej, zarówno w zakresie przemieszczania się osób, jak i dostaw towarów. Na tle rozwiązań podejmowanych w skali globalnej autorzy przedstawiają perspektywy i bariery ich implementacji w polskich aglomeracjach (warszawskiej, górnośląskiej i trójmiejskiej).

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-945091-5-6
Liczba stron: 226
Oprawa: miękka