Inwestycje i odporność gospodarcza – wyzwania dla Polski

red. Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki

W przekonaniu recenzenta monografia „Inwestycje i odporność gospodarcza – wyzwania dla Polski” stanowi znakomitą podstawę do rozważań i dyskusji wokół problemu inwestycji w Polsce. Pozwala ona zarówno na wyrobienie sobie miarodajnego poglądu na temat aktualnej sytuacji w tym zakresie, jak i daje punkt wyjścia do zastanowienia się nad pożądanymi zmianami w przyszłości. Potwierdzenie, że monografia może odegrać taką rolę, daje jej „Podsumowanie”, w którym nakreślona została syntetyczna wizja problemów z realizacją inwestycji, przed jakimi stanęła współczesna gospodarka.
Dr hab. Dariusz Filar, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego (fragment recenzji)

 

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-954392-6-1
Liczba stron: 172
Oprawa: miękka