Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm

Jerzy Hausner i Wojciech Paprocki

„Publikacja składa się z dwóch opracowań: Jerzego Hausnera „Firma-Idea: przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej” oraz Wojciecha Paprockiego „Interwencjonizm – od epoki maszyny parowej do epoki gospodarki cyfrowej”. Autor pierwszego opracowania konstruuje wizję, którą można określić mianem dialektycznej i holistycznej. Wizja Autora jest – nie waham się powiedzieć – porywająca, będąc zarazem wyzwaniem wysoce złożonym biorąc pod uwagę wciąż dominujące oportunistyczne zorientowane stosunki rynkowe. Jak pisze Autor „koniecznym warunkiem powstrzymywania oportunizmu gospodarczego i ograniczania negatywnych konsekwencji transakcyjnej gry rynkowej są Firmy-Idee, które aby móc się samodzielnie rozwijać i zyskiwać podmiotowość muszą kształtować swoje partnerskie relacyjne otoczenie. Nie mogą pozostawać wyizolowanymi wyspami, muszą współdziałać i z innymi organizacjami – nie tylko biznesowymi – formując archipelag”.
Opracowanie Wojciecha Paprockiego kontynuuje wątek konieczności powstrzymywania oportunizmu gospodarczego i ograniczania negatywnych konsekwencji transakcyjnej gry rynkowej i roli w tym zakresie ze strony Firm – Idei. Autor odniósł się do niezwykle szerokiego kontekstu – interwencji państwa ujętej w perspektywie historycznej (od średniowiecza po dzień dzisiejszy!), skupił się na polityce przemysłowej i dał szereg ważnych autorskich generalizacji, a także wygłosił tezy o aplikacyjnych charakterze. Wyjątkowo szeroki szkic – syntetyczny, jednak nie uproszczony – obejmuje na najwyższym poziomie ogólności polityki globalne i megatrendy oraz ich rolę wśród czynników kształtujących politykę gospodarczą w perspektywie 2025+”. (fragment recenzji)

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-945091-0-1
Liczba stron: 96
Oprawa: miękka