Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?

Członkowie Akademii EKF 2023

Publikacja zawiera zbiór krótkich esejów o gospodarce, technologii i rynku finansowym, napisanych przez członków Akademii EKF. Są to młodzi ludzie, którzy w najbliższych latach będą wywierali coraz większy, realny wpływ na polską gospodarkę. Eseje pozwalają dowiedzieć się, jak postrzegają oni rolę Polski w gospodarce europejskiej, wdrażanie innowacji czy perspektywy rozwoju zaawansowanych technologii w finansach.

Eseje składające się na publikację uporządkowane zostały według pięciu rozdziałów tematycznych:

1. Czy wejście Polski do strefy euro może nastąpić w tej dekadzie? Jaka powinna być rola instytucji finansowych i publicznych w procesie edukowania społeczeństwa oraz przeprowadzenia reform przybliżających Polskę do przyjęcia euro?

2. Czy polski konglomerat energetyczno-paliwowego pod szyldem Orlenu wzmocni czy osłabi konkurencyjność polskiej gospodarki?

3. Kryzys energetyczny w Polsce i w Europie szansą czy wyzwaniem? Czy zielona transformacja jest odpowiedzią? Jaka powinna być w niej rola sektora finansowego, obywateli lub administracji?

4. Niepodległa i ekonomicznie silna Ukraina to priorytet również dla Polski. W jaki sposób możemy zapewnić Polsce znaczącą rolę w procesie odbudowy Ukrainy? Jaka powinna być w tym przedsięwzięciu rola polskich banków?

5. Kierunek e-Polska – dostępność, użyteczność i przyjazność usług zdalnych i procesów opartych o technologie stale się poprawia. Jak rosnące kompetencje cyfrowe i sprzyjające trendy wykorzystać na rzecz społeczeństwa i gospodarki? Na jakie luki w procesach cyfrowych na styku państwo-przedsiębiorca-klient/obywatel należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-66843-23-3
Liczba stron: 335
Oprawa: miękka